Privacy

Privacy en daarmee ook privacyrecht staat al geruime tijd vol in de schijnwerpers. Het privacyrecht is constant in ontwikkeling  en u kunt er niet meer omheen. Met het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is veel ondernemers duidelijk geworden dat er strenge eisen worden gesteld bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook is duidelijk dat de mogelijke gevolgen voor een onderneming, als niet aan de privacywetgeving wordt voldaan, fors kunnen zijn. 

Van der Hel Advocaten heeft ruime ervaring met het adviseren en ondersteunen van ondernemers  bij allerlei privacyvraagstukken. Onze dienstverlening bestaat uit: met u in kaart brengen in hoeverre u aan de geldende regelgeving voldoet, het opstellen een privacy-beleid, het opstellen van diverse documenten (verwerkersovereenkomsten, privacy handboeken, datalekkenprotocollen, privacy statements enz.), het uitvoeren van zogenaamde Privacy Impact Assessments en u bijstaan bij datalekken en in eventuele procedures en geschillen met de toezichthouder of met derden.   

Stel uw vraag

Onze
specialisten
voor:

Privacy