Insolventierecht

Met grote regelmaat worden onze insolventie-advocaten en -medewerkers door de Rechtbank Overijssel aangesteld tot curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling en schuldsaneringen. Met deze ervaring zijn wij ook in staat om u ter zijde te staan in de fase voorafgaand aan het faillissement.

Onze advocaten hebben veel ervaring met het aanbieden van akkoorden aan crediteuren en het bijstaan van bestuurders in kwesties van bestuurdersaansprakelijkheid.

Stel uw vraag