Intellectueel Eigendom

Als ondernemer wilt u uw rechten op uw creaties en innovaties beschermen. Het intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor de exclusieve rechten van makers van creaties en innovaties zoals handelsnamen, merken, teksten, foto’s, uitvindingen, software etcetera. Wij staan klaar bij de bescherming van deze rechten.  Wij adviseren, contracteren en procederen onder andere op het vlak van:

auteursrecht:
merkenrecht:
handelsnaamrecht:
domeinnaamrecht:
portretrecht;
slaafse nabootsing;
reclamerecht (vergelijkende reclame, promotionele acties).

ICT-recht

Onze specialisten begeleiden u graag bij diverse juridische ICT-vraagstukken op het vlak van internet, technologie, e-commerce & cybercriminaliteit. Onze diensten bestaan onder meer uit het:

  • opstellen en beoordelen van ICT-contracten (zoals licentiecontracten, Service Level Agreements (SLA’s), cloud-contracten, softwareontwikkelingscontracten, app-documentatie);
  • begeleiding bij conflicten en procedures rondom ICT-projecten;
  • adviseren over webshops, online verkoop en e-commerce;
  • opstellen van contracten voor webshops, online verkoop en e-commerce;
  • adviseren over en opstellen van privacy-overeenkomsten, privacy-verklaringen en privacy-protocollen;
  • adviseren en procederen over domeinnamen;
  • adviseren en procederen over cybercriminaliteit.

Stel uw vraag

Onze
specialisten
voor:

Intellectueel Eigendomsrecht & ICT-recht