Mr. P.H.K. (Peter) Ruding

De heer Ruding heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Leiden en is daar in 1974 afgestudeerd. Vervolgens heeft hij enkele vakken notarieel recht gevolgd tot de oproep militaire dienst in 1975. De dienstplicht is vervuld bij het Ministerie van Defensie in een juridische functie. Tot 1980 is hij vervolgens werkzaam geweest als burgerambtenaar onder meer als secretaris in het kabinet Minister van Defensie.
 
In 1982 begonnen als advocaat bij het kantoor Leppink c.s., welk kantoor in de negentiger jaren is gefuseerd met De Jonge Peters Remmelink Advocaten, met onder meer vestigingen in Deventer, Zutphen en Groenlo en Doetinchem.
 
Na een korte onderbreking is het huidige kantoor in Almelo en vervolgens Enschede opgericht. De heer Ruding is in Enschede  werkzaam als advocaat op het gebied van bestuursrecht, familierecht en ondernemingsrecht. Ook heeft hij de  postacademische Grotius opleiding Milieurecht gevolgd en met succes afgerond.


Daarnaast heeft de heer Ruding de mediationopleiding gevolgd en afgerond.
 
Er is sprake van een actieve en passieve culturele belangstelling en sportactiviteiten. Daarnaast is de heer Ruding commissaris geweest bij een onderneming in Twente en heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld onder meer in het onderwijs (stichting Katholiek Onderwijs Enschede ende stichting Roos) en de stichting Enschedepas en Zeilschip de Tukker.

U kunt mr. Ruding rechtstreeks benaderen via ruding@vanderheladvocaten.nl