Arbeidsrecht & ambtenarenrecht

Vrijwel iedereen krijgt een keer te maken met arbeidsrecht of ambtenarenrecht. In beide rechtsgebieden worden de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer geregeld.

Wij adviseren en begeleiden zowel werkgevers als werknemers onder meer op het gebied van (collectief) ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebeding, payrolling en uitzenden, loonvorderingen, 

medezeggenschap, overgang van  onderneming, statutair bestuurderschap, reorganisaties  en aansprakelijkheden.

Wij weten hoe gevoelig, complex en veranderlijk het arbeidsrecht is. Voor werkgever en werknemer staan grote belangen op het spel. Onze ervaren advocaten wegen de financiële en emotionele facetten goed tegen elkaar af. Uiteraard gaan zij voor het optimale resultaat. 

Stel uw vraag