Milieurecht

Steeds vaker hebben privaatrechtelijke en publiekrechtelijke partijen behoefte aan gedegen juridisch advies op het terrein van milieuaansprakelijkheid, bodemverontreiniging, -sanering en herontwikkeling van gronden en locaties.

Ook op dit ingewikkelde terrein hebben wij expertise. Wij werken graag voor u  in deze kwesties. Dat kan bijvoorbeeld  gaan om het opstellen van contracten, maar ook het procederen tegen overheden en het beoordelen van aansprakelijkheden. 

Stel uw vraag