Steeds vaker hebben privaatrechtelijke en publiekrechtelijke partijen behoefte aan gedegen juridisch advies op het terrein van milieuaansprakelijkheid, bodemverontreiniging, -sanering en herontwikkeling van gronden en locaties.

Ook op dit ingewikkelde terrein hebben wij expertise. Wij werken graag voor u  in deze kwesties. Dat kan bijvoorbeeld  gaan om het opstellen van contracten, maar ook het procederen tegen overheden en het beoordelen van aansprakelijkheden. 

KUNNEN WIJ U HELPEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op, 
we adviseren u graag.

»   Almelo: 0546 - 48 85 40
»   Enschede: 053 - 30 30 277
»   E. info@vanderheladvocaten.nl

Stel uw vraag