Mediation

Mediation is een traject waar partijen zelf kiezen namelijk voor een vorm van conflictbemiddeling met behulp van een onafhankelijke professionele bemiddelaar. Daarbij zoeken zij naar een oplossing voor hun specifieke probleem. Het traject van mediation is minder belastend dan de stap naar de rechter. De praktijk wijst uit dat een mediationtraject korte van duur, sneller verloopt en minder kost.

De mediator vervult de rol van een deskundig begeleider bij de onderhandelingen. Hij neemt geen eigen standpunten in ten aanzien van het conflict. De mediator is onafhankelijk. Voor het slagen van een mediationtraject is het belangrijk dat de mediation vertrouwelijk is. Partijen leggen hun afspraken vast op papier in een overeenkomst. Ook wanneer uiteindelijk een oplossing gevonden is wordt e.e.a. neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Stel uw vraag